Thursday, November 27, 2008

nissan onevia street drift tuning

27.11.08:cz:Čau,takže tady je další verze onevii,tentokrát v street drift tuningu,takže co je novýho:kola(ti sem si udělal já z 2),motor(ten sem si udělal já z komponentů),interier(tacháče atp,sedadla),přední a zadní světla (přední sem si z části udělal sám,zadní sem sehnal tu texturu),odlesky,nálepka na zadním okně,bodykit,muj výfuk.na konec chci poděkovat driftymu za nějaký tipy a komponenty,a lidem z DDS za to že udělali nějaký komponenty co sou na autě použitý.

eng:Hi,so here is next version of onevia,in this time in street drift tuning,so whats new:wheels(by me from 2),engine(by me from components),interior(speedometers etc,seats),front and rear lights(on front some things by me,rear im get that texture),reflections,stickers on rear window,bodykit,my exhaust.for end im want thanks to drifty,for some tips and components,and to guy from DDS for made some components what is on car.

obrázky/pictures: