Monday, September 28, 2009

mazda rx7 fc3s

čau,takže sem udělal další auto do lfs,tentokrát sem ho ale zkonvertoval sám, a nahrazuje všechny 3 XR.je to tahle moje fc3s kterou sem ale trochu upravil.všechny textury,světla a zrcáka fungují,má to skinovací předlohu a udělal sem funkční japonskou spztku atp.a to je pro ted tak všechno ;D.

hi,so i do next car to lfs,but this time its converted by myself, and replacing all 3 XR´s. its this my fc3s,but i little edit it.all textures,lights and mirrors work,it have skinbase and i made working japan licence plate etc.and for now its all what to say ;D

můžete si to stáhnout tady :P.

you can download it here :P.

Sunday, September 20, 2009

GTA IV mazda rx7 fc3s v2 final

čau,takže sem konečně udělal druhou,a finální verzi mého konvertu fc3s do GTA IV,opravil sem nějaký bugy,jako třeba odlesky spztek, kol atp,opravil sem jedno místo v interieru kde byla špatná textura, přidal sem nová zadní světla,a auto teď má zničení jako originální auta,to je tak všechno :D.

hi,so i finally made second,and final version of my fc3s convert to GTA IV,i fix some bugs,like reflection of licence plates,wheels etc,i fix one position in interior where be bad texture,and i add new tail lights,and it now have damage like original cars,thats all for now :D.
můžete si to stáhnout tady :P.

you can download it here :P.


Saturday, September 12, 2009

HONDA CIVIC EF9

čau,takže tady je moje první auto do lfs, udělal sem ho já a TOM2 a je to konvert z SA.všechny textury,světla a zrcáka fungují,má to skinovací předlohu a udělal sem funkční japonskou spztku.nahrazuje to jen XFG,to je tak všechno co říct ;D.

hi,so here is my first car for lfs,its by me and TOM2 and its convert from SA.all textures,lights and mirrors work,it have skinbase and i made working japan licence plate.it changing XFG only.and thats all what to say;D.rozhodl sem se že to dám ke stažení,takže tady to je ;D.

i decide i put it for download,so here it is;D.