Wednesday, September 24, 2008

mazda rx7 c-west,toyota ae86 coupe cusco 2 and nissan skyline r30 street drift tuning

24.9.08:cz:Čau,takže tady mám nový 3 auta,na prvnim sem nedělal jen já,ještě na něm dělal NOEDEL, a NEOS7,takže napíšu jen to co sem udělal já,je to cwest mazda rx7,takže já sem na tom udělal,světla(přední + textury všech),dal na to pj který na to udělal NOEDEL,kola,odlesky a ještě nějaký další opravy bugů atp.dál tu znovu ae86 coupe cusco,ale tentokrát na modelu který z GRIDu překonvertoval FUJIWARA,co je nového,motor,kola,pj,interier.a dál tu mám moje další street drift auto,tentokrát skyline r30,co je nového,interier,světla,motor (by TOM2),kola,předělaná kapota a př. nárazník,nějaký textury.

eng:Hi,so here is next 3 new cars,on first not work only me,im make it with NOEDEL,NEOS7,so im write what make me,its cwest mazda rx7,so im make on it,lights(front+textures),put pj on it(pj by NOEDEL),wheels,reflections and some next bug fix etc.next is here agin ae86 coupe cusco,but in this time on medel what convert from GRID FUJIWARA,whats new,engine,wheels,pj,interior,and next its here next my street drift car,in this time skyline r30,whats new,interior,lights,engine (by TOM2),wheels,remake bonnet and front bumper,some textures.

obrázky/pictures:
Wednesday, September 17, 2008

toyota ae85 drift tuning and defend 180sx

17.9.08:cz:Čau,tak sem udělal další 2 auta,první je toyota ae85,co je nového:pj,bodykit,kola(ti sem udělal já z 2 kol),interier,motor.a další je nissan 180sx,podle pravýho auta,co je nového(tentokrát napíšu detailně):kola(na nich nová barva),bodykit(přední nárazník,zadní nárazník,rozšířený blatníky),interier(palubka,sedadla,tachometr,rám,nějaký části udělalTOM2),pj(sem udělal já,nálepky atd),motor(udělalTOM2),zadní světla(textury a trochu upravený model).

eng:Hi im make next 2 cars,first is toyota ae85,whats new:pj,bodykit,wheels(by me from 2 wheels),interior,engine.and next is nissan 180sx,along real car,whats new(in this time im write it at lenght):wheels(on it new color),bodykit(front bumper,rear bumper,sideskirts,widening wing),interior(dashboard,seat,speedometer,rollcage,some parts by TOM2),pj(by me,stickers etc),engine(by TOM2),rear lights(textures and little edited model).

obrázky/pics:

Sunday, September 7, 2008

toyota corolla 77 street drift tuning

7.9.08:cz:Čau,udělal sem další street drift auto,tentokrát toyotu corollu 77,co je nového(tentokrát napíšu detailně):interiér(volant,řadička,sedadla,rám,rádio s obrazovkou,smazána zadní sedadla,nová textura zrcátka),motor(částečně z silvie s15),kola,bodykit (přední spoiler,blatníky,přední spz na spoileru),zadní světla,maska,nějaký textury(okolo budíků,zrcátka,karoserie,víčka nádrže).

eng:Hi.im make next street drift car,now toyota corolla 77,whats new(in this time im write it at lenght):interior(steering wheel,gear level,seats,rollcage,radio with display,deleted rear seats,new texture of mirror),engine(partyally from silvia s15),wheels,bodykit(frontspoiler,wings,front licence plate on frontspoiler),rear lights,mask on front,some txtures(arount speedometers,mirrors,body,cap of tank).

pictures/obrázky:Friday, September 5, 2008

mitsubishi lancer evo9 drift tuning and nissan 240sx drift tuning+1wpp

5.9.08:cz:Čau,takže mám zase nový logo,a udělal sem wpp.takže tady sou moje 2 nový auta,první je mitsubishi lancer evo9,co je nového,pj (ten sem si udělal sám)kola,bodykit,interiér.a dál nissana 240sx,co je nového,pj,kola,interiér,motor,světla (přední by TOM2).

eng:Hi,im have new logo agin and im make next wpp,well here is my 2 new cars,first is mitsubishi lancer evo 9,whats new,pj (by me),wheels,bodykit,interior.and next nissan 240sx,whats new,pj,wheels,engine.interior,lights(front by TOM2).

obrázky/pics:
a tady je ten wpp/and here is my wpp: