Wednesday, September 17, 2008

toyota ae85 drift tuning and defend 180sx

17.9.08:cz:Čau,tak sem udělal další 2 auta,první je toyota ae85,co je nového:pj,bodykit,kola(ti sem udělal já z 2 kol),interier,motor.a další je nissan 180sx,podle pravýho auta,co je nového(tentokrát napíšu detailně):kola(na nich nová barva),bodykit(přední nárazník,zadní nárazník,rozšířený blatníky),interier(palubka,sedadla,tachometr,rám,nějaký části udělalTOM2),pj(sem udělal já,nálepky atd),motor(udělalTOM2),zadní světla(textury a trochu upravený model).

eng:Hi im make next 2 cars,first is toyota ae85,whats new:pj,bodykit,wheels(by me from 2 wheels),interior,engine.and next is nissan 180sx,along real car,whats new(in this time im write it at lenght):wheels(on it new color),bodykit(front bumper,rear bumper,sideskirts,widening wing),interior(dashboard,seat,speedometer,rollcage,some parts by TOM2),pj(by me,stickers etc),engine(by TOM2),rear lights(textures and little edited model).

obrázky/pics: