Thursday, June 19, 2008

nissan sil80+s14 RS-R

19.6.08:cz:Tak zase čau,přináším další 2 moje nová auta,jedno je nissan sil80, co je na tom nového,předek z s13,interier,kola,paint,spoiler a neony a to druhé je zase nissan,ale s14 RS-R,opět replika pravýho auta,na něm je nový paint,kola,bodykit a interier.

eng:Well,agin hi,here is my 2 next car,one is nissan sil80,whats new,front from s13,interior,wheels,paint,spoiler and neons,and next is agin nissan,but now s14 RS-R,agin replica of real car,new is paint,wheels,bodykit and interior.

obrázky/pictures: