Saturday, August 23, 2008

toyota supra mk 3 drift tuning and oyota ae86 coupe cusco

23.8.08:cz:Čau takže tady je takovej malej toyota update,první je supra mk3,co je novýho:paint,kola (ti sem si udělal sám z 2 kol),front lights (by TOM2)interier,bodykit.a další je tu ae86 coupe,dělaná podle reálnýho auta v d1 gp,co je novýho,kola,paint (by NOEDEL),interier.

eng:Hi well here its a little toyota update,first is supra mk3,whats new:paint,wheels (by me from 2 wheels),front lights (by TOM2),interior,bodykit,and next is here ae86 coupe,like one car on d1gp,whats new,wheels,paint (by NOEDEL),interior.

obrázky/pictures:


Monday, August 11, 2008

toyota supra mk2 drift tuning

11.8.08:cz:Nazdar takže sem tu zas s jednim novim autem a to toyota supra mk2,co je nového:pj(kapotu sem dělal sám),kola(ti sem si taky udělal sám z 2 kol),interier,motor,funkční textura světel, trochu bodykit,některé obrázky udělal Mikerc,thx.

eng:Hi im here with next one car,toyota supra mk2,whats new:pj(bonnet texture by me),wheels(agin by me from two wheels),interior,engine,working lights texture,a little bodykit,some pictures its from Mikerc,thx.

obrázky/pictures:

Saturday, August 2, 2008

toyota ae86 coupe+tuned version and mazda rx7 fc3s pickup

2.8.08:cz?Čau takže tu mám další 3 auta,první je fc3s pickup,co je novýho:kola,paint,interier,motor,intercooler,pickup nástavba,dále tu mám ae86 coupe,original tohohle coupe udělal tom2 nový na tom sou světla,interier,kola jinak je to stock.a dál další ae86 coupe,ale tohle je v tuningu,co je na něm nového,paint,interier,kola,bodykit,části motoru,intercooler.

eng:Hi im here with 3 next cars,first is fc3s pickup,what is new:wheels,paint,interior,engine,intercooler,pickup extencion.next is here ae86 coupe,original by tom2 new is lights,interior,wheel,other is stock,and next next ae86 coupe,but in this time in tuning,what is new,paint,interier,wheel,bodykit,parts in engine,intercooler.

obrázky/pictures: